Privacy & Cookie beleid

PRIVACYBELEID YUKIYAMAALGEMEEN


Dit is het privacy-en cookie beleid van Yukiyama. Yukiyama is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.


Yukiyama kan deze privacy- en cookie beleid eenzijdig wijzigen. Daarom adviseren wij u om dit reglement regelmatig na te zien op wijzigingen.


VERWERKTE GEGEVENS


Yukiyama maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. De passief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien weet van heeft. Wanneer u bijvoorbeeld www.yukiyama.nl bezoekt registreren wij een aantal technische gegevens zoals u IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, u internetbrosser waarmee u surft, de laatst bezochte internetpagina alvorens u op onze site terecht kwam, en tevens alle pagina's die u op onze website bezoekt.


Yukiyama verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u passief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als u via onze website reserveert, een vraag stuurt of het contactformulier aan ons verzend. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorie├źn van persoonsgegevens.


* Naam;

* Adres;

* Woonplaats;

* Telefoonnummer;

* E-mailadres;

* En overige gegevens die u doormiddel van het invullen van het formulier aan ons verstrekt


BENT U JONGER DAN 16 JAAR?


Als u jonger bent dan 16 jaar dan mag u slechts persoonsgegevens aan Yukiyama verstrekken als u daarvoor toestemming heeft gekregen van 1 van u ouders en / of wettelijke vertegenwoordigers die op de hoogte zijn van ons privacy- en cookiebeleid.


DOELEINDEL VAN VERWERKING


De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door -Yukiyama gebruikt. Yukiyama houdt bijvoorbeeld niet bij welke browser u gebruikt maar wel hoeveel procent van onze bezoekers via een bepaald internet browser bij ons op de site komen, deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor het verbeteren van onze site. Echter worden deze gegevens op geen enkele wijze gekoppeld op de gegevens die u actief aan ons heeft verstrekt.


De persoonsgegevens de u actief aan Yukiyama heeft verstrekt worden gebruikt voor het volgende doeleinde:


* Zodat u gebruikt kunt maken van onze diensten;

* Contact met u te kunnen opnemen voor het maken van een afspraak


GOOGLE ANALYTICS


Yukiyama maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. "Google". Google Analytics maakt gebruik van cookies om Dierenpension Schouwen-Duiveland te helpen analyseren hoe gebruikers gebruik maken van onze website. De door de cookie gegenereerde informatie over u gebruik van de website (tevens u IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen servers in de Verenigde Staten.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website activiteit op te stellen, en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zult u IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt en deze anoniem opslaan.


U kunt u internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie geplaatst wordt, en u kunt tevens het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Echter kunt u dan mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.


BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN


De persoonsgegevens die via onze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.


Yukiyama bewaart de overige persoonsgegevens zolang als u gebruik maakt van onze diensten, of zolang als de wet dat voorschrijft. Wij behouden het recht om uw gegevens langer te bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.


INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING


U kunt een gespecificeerd verzoek indienen bij Yukiyama om u persoonsgegevens in te zien te  corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een email sturen naar het email adres dat is opgenomen op onze contactpagina (info@yukiyama.nl). U dient in uw verzoek zo gespecificeerd mogelijk aan te geven welke gegevens het betreft. Vervolgens zullen wij u via de mail berichten over het verdere verloop van de procedure.


Yukiyama zal in principe binnen 4 weken op u verzoek tot inzage of correctie reageren. In het geval het verzoek betrekking heeft op verwijdering van uw gegevens zal Yukiyama de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of indien er andere dringende redenen hiertoe zijn. Yukiyama stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering en bevestigingsbericht. Indien Yukiyama de betreffende persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk niet heeft verwijderd, zullen wij u een bericht sturen waarin wij zullen toelichten waarom niet ( of gedeeltelijk niet) aan u verzoek kon worden voldaan.


Indien Yukiyama niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgevens u verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Yukiyama de bezoeker (u) vragen om u verzoek nader te specificeren. Wij zullen vervolgens u verzoek tot uitvoering opschorten totdat de bezoeker (u) Yukiyama de nadere specificatie heeft verstrekt.


De privacy en cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd op 19 mei 2018